Sváteční graduál

Liturgické zpěvy pro slavnosti, svátky, památky svatých a posvěcení kostela
P. Josef Olejník • Uspořádání Vladimír Pavlík • Úvodní slovo František V. Lobkowicz, OPraem.